01-02-2022

Update van de ontwikkelingen


Nieuwbouwplan Kops Kwartier ligt in de gewilde wijk Hunnerberg in Nijmegen-Oost, tussen de Berg en Dalseweg 295 en Ubbergseveldweg. Op het terrein vinden er al veel werkzaamheden plaats om de locatie woningbouw gereed te maken. Zo vindt er onder andere archeologisch onderzoek plaats. Hierover vertellen we binnenkort meer. 

Bestemmingsplan
De voorbereidingen voor het opstarten van de bestemmingsplanprocedure bevinden zich in afrondende fase. Momenteel ligt het bestemmingsplan ter visie. We verwachten dat het bestemmingsplan halverwege 2022 onherroepelijk zal zijn. Daarna kunnen we de verkoopwerkzaamheden gaan oppakken. Zoals we nu kunnen inschatten zal de officiële verkoop in het najaar van 2022 zijn. 

Ontwerp
Het ontwerp, de plattegronden en de installaties worden steeds verder uitgewerkt. Inmiddels is het voorlopig ontwerp afgerond en goedgekeurd door de commissie beeldkwaliteit (welstand). In januari zijn we gestart met de uitwerking van het definitieve ontwerp.